Strona główna
 Wizyty domowe
Doraźna pomoc medyczna w domu chorego
  -
Zgłoszenia na wizyty lekarza w domu chorego
    telefon 52 322 40 71

  - Usługi laboratorium diagnostycznego - pobieranie materiałów do analiz w domu chorego
     telefon 52 322 40 71