Strona główna
 Usługi abonamentowe
Szczególnie atrakcyjną formą ubezpieczenia zdrowotnego jest Karta Stałej Opieki Lekarskiej. Za niewielka comiesięczną opłatę pracownicy uzyskają dostęp do bezpłatnej nielimitowanej pomocy medycznej. Z oferty Kart SOL korzystają zarówno zakłady pracy jak i osoby indywidualne.


1.     Karta SOL obejmuje swym zakresem bezpłatne porady i konsultacje lekarskie oraz badania-niezbędne do wydania prawidłowej diagnozy i kontroli procesu leczenia.

2.     Porady lekarskie świadczone w ramach programu SOL dostępne są każdemu pacjentowi bez zbędnych formalności i konieczności posiadania skierowania lekarza publicznej służby zdrowia.

3.     Posiadacz karty SOL uzyskuje możliwość bezpłatnego i nielimitowanego dostępu do porad lekarzy specjalistów w trakcie trwania umowy.